Uudised

Katuseliidu juhatus pidas sisuka koosoleku

Katuseliidu juhatus pidas sisuka koosoleku

18.septembril toimus Katuseliidu juhatuse laiendatud koosolek Pärnumaal, mille käigus leidis aset kohtumine Läti Katuseliidu juhatuse liikmega. Kohtumise käigus saadi selgust Läti katuseehituse olukorrast ja probleemidest, Läti Katuseliit tutvustas auahnet plaani tuua IFD maailmameistrivõistlused 2018.aastal Lätti. Paluti Eesti poolthäält oktoobri lõpus toimuval IFD kongressil antud küsimuses. Kõne all oli ka Baltroof 2016 korraldamine Eestis mõne temaatilise messi raames. Läti Katuseliit korraldab Läti meistrivõistlusi katusemeistritele iga-aastaselt ja seeläbi on neil veidi keerukas ja kulukas osaleda ka Eestis korraldatavatel võistlustel, kuid Eesti parimate selgitamine võiks siiski toimuda Eestis ja otsus võistluste kohta tuleb langetada õige pea.

Lisaks kohtumisele lätlastega arutas Katuseliit kutseharidusega seonduvat ja kutseeksamite andmise korraldamist. Antud teema eest vastutajad andsid juhatusele pika ülevaate olukorrast ja määrati tähtajad ja juhatuse liikmed, kes peavad kokku panema näiteks kutseeksamite läbiviimise korra.

Kõne all oli Katuseliidu koolituste korraldamine, oma punktisüsteemi loomine. Veel aastal 2015 on korraldamisel koolitused, mis puudutavad tööohutusalaste dokumentide ja asjaajamise korda ning katuseehitusettevõtte juhtimise pädevuse nõuet, mis astub jõusse lähiaastatel.

Juhatus võttis vastu järgmiste katuseehitusstandardite loomise pikemaajalise kava. Võeti vastu üks liige ja arutati jooksvaid küsimusi. Määrati Eesti delegatsioon IFD kongressile oktoobri lõpus Saksamaal.

Allikas: Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Koostööpartnerid

Enco Est mvJanere mvLiimpuit mv  monier mvroto mvruukki mv

schiedel mvSFSintec mvteevenpuit mvVELUX mvwurth mv

Kontakt

OÜ Astro Ehitus
Tehase tee 33
75203 Raasiku
Raasiku vald Harjumaa
Reg kood 10284613
KMKNR EE100332636
Fax +372 608 2145
E-mail: info[at]astroehitus.ee