Uudised

Katuseliit kohtus messi Eesti Ehitab korraldajatega

Katuseliit kohtus messi Eesti Ehitab korraldajatega Katuseliidu juhatuse esindus kohtus 15.septembril Eesti Näitustel Eesti Ehitab messi korraldajatega mõtete vahetuseks. Katuseliidu ettepanek on koondada messil liidu liikmed ja ka teised katusetööde teostajad ning materjalitootjad ühe katuse alla. Tänase olukorra juures on messikorraldaja küll vaikimisi üritanud katuseehitajaid ja -tootjaid sundida end eksponeerima B-hallis, kuid siiski on meistreid olnud näha A-st D-ni, samuti ka välipindadel. Sarnaselt muu maailma kogemusele on hea, kui üks valdkond on leitav võimalikult kompaktsel alal, mis tagab asjaosaliste parema leitavuse ja kasu on mõlemapoolne. Idee leidis hea vastuvõtu Eesti Näituste poolt ja Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit teeb omaltpoolt samuti maksimaalse, et vähemalt Liidu liikmed lähiaastatel leiaksid võimaluse asuda ühes näitustehallis. Samuti arutati võimalust korraldada Baltimaade mõõduvõtt katusetöödes, Baltroof 2016, Eesti Näituste territooriumil mõne teemakohalise messi raames, et tagada suurim nähtavus ja publikuhuvi. Baltroofi võistluse võitjad esindavad tavapäraselt Eestit IFD maailmameistrivõistlustel. Seni on Eesti seal esinenud väga edukalt ja traditsiooni vajab kindlasti jätkamist.

Toimus kutsehariduse teemaline nõupidamine

Toimus kutsehariduse teemaline nõupidamine 16.septembril toimus järjekordne ümarlaud katusemeistrite kutsehariduse ja -eksamite teemadel. Nõupidamisest võtsid osa Katuseliidu, Innove, Kutsekoja ja Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindajad. Kahjuks ei osalenud kedagi kutsututest Haridus- ja Teadusministeeriumist. Katuseliidu eestvedamisel on valminud rahvuslikud katuseehitusstandardid peamistele katuseliikidele, õppekavad ja kutsestandardid plekkkatuseehitaja ja lamekatusekatja elukutsele. Kahes kutsekoolis koolitatakse juba ka katuseehitajaid riiklike õppekavade alusel. Seeläbi on loodud baas katuseehitaja kutse jagamiseks, lahendamist vajab veel eksamite andmise kord. Just sellega käesolev koosolek tegeles ja lepiti kokku edasine tegevusekava kutseeksmite korraldamiseks.

Kohtumine Tööinspektsioonis ja edasine koostöö

Kohtumine tööinspektsioonis Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu juhatus kohtus Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ja tema asetäitja Apo Ojaga leidmaks ühiseid võimalusi korraldada Katuseliidu liikmetele koolitusi tööohutuse ja sellekohase asjaajamise teemadel.

Eesmärgiks on anda Katuseliidu liikmetele ammendav ülevaade tööohutusega seotud dokumentatsiooni ja tegevuste korrektsest korraldamisest katusetöödel. Samuti pakub Tööinspektsioon ettevõtetele võimalust kutsuda oma inspektorid objektidele või tootmisruumidesse nõuandvateks tegevusteks, mille korral ei tehta kohe ettekirjutusi, vaid antakse nõuandeid olukorra muutmiseks nõuetekohaseks. Katuseliidul on väga hea meel, et kohtasime Tööinspektsioonis nii sooja ja koostöövalmist õhkkonda.

Allikas: Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Katuseliidu juhatus pidas sisuka koosoleku

Katuseliidu juhatus pidas sisuka koosoleku

18.septembril toimus Katuseliidu juhatuse laiendatud koosolek Pärnumaal, mille käigus leidis aset kohtumine Läti Katuseliidu juhatuse liikmega. Kohtumise käigus saadi selgust Läti katuseehituse olukorrast ja probleemidest, Läti Katuseliit tutvustas auahnet plaani tuua IFD maailmameistrivõistlused 2018.aastal Lätti. Paluti Eesti poolthäält oktoobri lõpus toimuval IFD kongressil antud küsimuses. Kõne all oli ka Baltroof 2016 korraldamine Eestis mõne temaatilise messi raames. Läti Katuseliit korraldab Läti meistrivõistlusi katusemeistritele iga-aastaselt ja seeläbi on neil veidi keerukas ja kulukas osaleda ka Eestis korraldatavatel võistlustel, kuid Eesti parimate selgitamine võiks siiski toimuda Eestis ja otsus võistluste kohta tuleb langetada õige pea.

Lisaks kohtumisele lätlastega arutas Katuseliit kutseharidusega seonduvat ja kutseeksamite andmise korraldamist. Antud teema eest vastutajad andsid juhatusele pika ülevaate olukorrast ja määrati tähtajad ja juhatuse liikmed, kes peavad kokku panema näiteks kutseeksamite läbiviimise korra.

Kõne all oli Katuseliidu koolituste korraldamine, oma punktisüsteemi loomine. Veel aastal 2015 on korraldamisel koolitused, mis puudutavad tööohutusalaste dokumentide ja asjaajamise korda ning katuseehitusettevõtte juhtimise pädevuse nõuet, mis astub jõusse lähiaastatel.

Juhatus võttis vastu järgmiste katuseehitusstandardite loomise pikemaajalise kava. Võeti vastu üks liige ja arutati jooksvaid küsimusi. Määrati Eesti delegatsioon IFD kongressile oktoobri lõpus Saksamaal.

Allikas: Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Katuseliit pidas aastakoosolekut

Katuseliidu aastakoosolek  Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit (edaspidi: Katuseliit) pidas 25.märtsil 2015 vastrenoveeritud Tallinna Ehituskoolis järjekordse üldkoosoleku, mille käigus kuulati juhatuse tegevusaruannet möödunud perioodist ja seati sihte alanud hooajaks ning kaugemakski.

Katuseliidu president Peeter Kärp tutvustas kutsestandardite olukorda ja lähitulevikuplaane ning tegevusi. Kutsestandardite loomine ja olemasolu on Katuseliidu tegevuseks eluliselt olulised, et saada käima katuseehitajate eksamite süsteem ja olla valmis 2018.aasta ehitusseaduse nõuete täitmiseks. Katuseliit soovib tulevikus olla üks nendest, kes katuseehitaja kutsetunnistusi väljastab, korraldab koostöös kutseharidusasutustega vajalikke eksameid ja koolitusi. Puusepaõppele kutsekoolides tuleb lisada rohkem viilkatuste ehitusega seotud temaatikaid. Kutsehariduse osas on tunneli lõpus hakanud valgus paistma. 2014.aasta lõpust omandavad Haapsalu Kutsehariduskeskuses ja Tallinna Mehhaanikakoolis ametit katustele spetsialiseerunud plekksepad ja veebruarist alustas lamekatuste riigieelarveline õppekava Tallinna Ehituskoolis. Kursused on täidetud ja huvi suur. Õppekavad on saanud veidi ülearu mahukad, järgmistel aastatel tuleb teha vajalikke korrektiive, kuid see on esimest korda peale esimest Eesti Vabariiki, kui riik on asunud hindama läbi kutsehariduse andmise katuseehitaja elukutset.

Peeter Kärp tegi liidu liikmete ülevaate maailma katuseliitude organisatsiooni IFD tegevusest ja muudatustest. Ülemaailmse liidu liikmeteks astusid sel aastal näiteks Hiina ja Türgi. Samuti kuulati ülevaadet edukast esinemisest noorte maailmameistrivõistlustel Bukarestis, kus Katusekeskus OÜ plekksepad tõid koju hõbemedali. Järgmine MM toimub 2016.aastal Poolas. 2015.aastal valib IFD taas maailma parimat katust, kuhu Katuseliit plaanib esitada rohkem kandidaate kui seni. Esimesel valimisel aastal 2011.aastal võitis Nordecon AS-i rajatud Ahhaa Keskuse katuselahendus esikoha metallkatuste kategoorias. Seoses sellega kutsub Katuseliit kõiki Eesti katusemeistreid esitama enda tehtud unikaalseid töid konkursile Eesti Aasta Katus 2015, mille tulemused kuulutame välja 2016.aasta ehitusmessil Eesti Ehitab.

Katuseliidu juhatuse liige Riho Reispass tegi sisuka ülevaate rahvusliku katuseehitusreeglistiku järjekordsest standardist EVS 920-5. Katuseehitusreeglid. Lamekatused. See reeglistik on jätk sarjale, kus juba paar aastat on olemas rahvuslik standard näiteks metall-, kivi- ja  eterniitkatuste ehitamiseks. Katuseliidu eesmärk on saavutada Eesti katuseehituses olukord, kus normistikuna eelistatakse kasutada kodumaist standardit, mitte Soome või muude teistsuguste klimaatiliste tingimustega riikide nõudeid. Lamekatuste ehitusreeglid on läbinud kahekordse avaliku küsimuste-arvamuste vooru, kuhu tuli 617 (!) parandusettepanekut ja seeläbi on tegemist väga läbimõeldud ja -töötatud dokumendiga. Standard hakkab kehtima aprillist 2015.

Enno Rahuoja viis liidu liikmed kurssi koolitusplaanidega ning viis läbi ajurünnakulaadse töötunni liidu liikmetest meistritele ja partnerliikmetele. Eesmärgiks oli leida liidu liikmete seast ettepanekuid, kuidas juhatus saab olla liikmetele rohkem kasulik ja millised tegevused lähitulevikus selleks tuleks läbi viia. Samuti peeti oluliseks paremat koostööd põllumajandussektoriga, kohalike omavalitsuste ja ka näiteks Eesti Korteriühistute Liiduga. Puudutati Kredexi toetusega läbiviidavat riiklikku kortermajade soojustamise programmi. Koolitusvaldkonnas jätkame alustatud koostööd Tallinna Ehituskooliga, kellel on suurepärane tehniline baas nii käeliste kui ka teoreetiliste koolituste läbiviimiseks.

Lõunavaheajal tutvustati Ehituskooli praktilise töö õpperuume ja -vahendeid. Koosoleku lõpetas juhatuse liikmete koosseisu muudatuste hääletus.

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit on ligi viitkümmet kogemustega ja pika perspektiiviga katuse- ja fassaadimeistrit ning materjalitootjat koondav erialaliit. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit on üleilmse organisatsiooni IFD täisliige.

Allikas: Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Koostööpartnerid

Enco Est mvJanere mvLiimpuit mv  monier mvroto mvruukki mv

schiedel mvSFSintec mvteevenpuit mvVELUX mvwurth mv

Kontakt

OÜ Astro Ehitus
Tehase tee 33
75203 Raasiku
Raasiku vald Harjumaa
Reg kood 10284613
KMKNR EE100332636
Fax +372 608 2145
E-mail: info[at]astroehitus.ee